Oppsigelse - Øvre Rælingen Vel og Øvre Rælingen Vel antennelag

Oppdatert 13.01.2019
Go to content

Main menu:

ØVRE RÆLINGEN VEL ANTENNELAG > Medlem - priser
 
Oppsigelse av medlemskap

 
Fra tid til annen forkommer det at medlemmer sier opp sitt medlemskap i Øvre Rælingen Vel antennelag, de fleste oppsigelser er pga. flytting innenfor kommunen. Noen flytter også ut av kommunen.

 
Da det viser seg at ikke alle helt er klar over de betingelsene som gjelder, føler vi for å tydeliggjøre disse slik at misforståelser og ulemper kan unngås.

 
I antennelagets vedtekter § 11 står det i annet ledd:
 
Styret kan akseptere skriftlig oppsigelse av medlemskapet med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av det kvartal oppsigelsen blir gitt.

 
Dette betyr at man må regne med alt fra 3-6 mnd. oppsigelse alt etter hvilken dato oppsigelsen er sendt. F.eks. dersom man sier opp 31.januar, vil ikke oppsigelsen gjelde før fra 30. juni. Dvs. at man må betale fakturaen fra antennelaget både for 1. og 2. kvartal.

 
Vår erfaring er at når man flytter ut eller inn så er den gunstigste løsningen at ny eier overtar og viderefører medlemskapet. Dermed kan oppgjør om mellomværende gjøres direkte mellom ny og gammel eier.

 
Ved en slik overtagelse av medlemskapet er det meget viktig at vi får melding om dette så snart det lar seg gjøre. Vi vil da melde dette inn til Get slik at ny eier blir registret under storforbrukeravtalen vi har med Get.

 
Flytter man innen kommunen kan man ta med seg medlemskapet dersom Get er signalleverandør. Vi må vi få melding om ny adresse så snart som mulig.

 
Flytter man ut av kommunen kan man ikke ta med medlemskapet og dette må sies opp etter beskreven oppsigelsesprosedyre.
 
Har du spørsmål i forbindelse med oppsigelse så send oss en mail eller ring 90 10 33 39
Back to content | Back to main menu