Borgensberget - Øvre Rælingen Vel og Øvre Rælingen Vel antennelag

Oppdatert 13.01.2019
Go to content

Main menu:

ØVRE RÆLINGEN VEL > Arkivsaker

Her kan du lese om noe av det som ble diskutert på bebnoermøtet 4. juni 2014

Det var bra oppmøte med folk fra området og masse gode spørsmål og innspill til representantene fra kommunen. Vi synes det var et bra og positivt møte og setter veldig pris på at de tok seg tid til å komme og prate med oss: ordfører Øyvind Sand, leder for planutvalget Heidi Kielland, og plan-og bygningssjef John Hage. Andre politikere som var tilstede var Hans Otto Tomter (Sp), han sitter i planutvalget, og Kjell Bjørke (H) som også sitter i planutvalget. Disse hadde fornuftige innspill som vi håper de får gehør for i planutvalgsmøter fremover. I tillegg en kommunestyrerepresentant fra Venstre som også bor i området (som jeg dessverre ikke fikk navnet med meg).

Lederen for planutvalget, Heidi Kielland ga god informasjon om prosessen videre og i korte trekk er det følgende:
Saken er nå hos administrasjonen i plan- og bygg, og sendes til planutvalget for behandling snart: Saken blir tatt opp på møter i planutvalget i september og november, deretter i kommunestyret i desember.

Ordføreren noterte seg det han oppfattet som våre viktigste punkter, blant annet dette med størrelsen på prosjektet - at det er så stort, men også at det trengs fartsdemping/lysregulering med mer i forbindelse med kryssing av Nedre Rælingsvei ved Borgen-bussholdeplassen og Orderud-holdeplassen (ved Joker-butikken), for å nevne noe.. Sand fortalte at det er planlagt utbygging av Rud skole og at dette er høyt prioritert.

I forhold til de som har fått brev fra utbygger med oppfordring om å avstå tomt:
Ang. dette med en evt. ekspropriasjonrett i forhold til avståelse av tomt til å utvide Strandvegen: vi fikk bekreftet at det ikke er gjeldende ekspropriasjonsrett pr. i dag, dette må reguleres inn på nytt. Ekspropriasjon var ikke noe kommunens representanter som på som noe alternativ i denne saken.. Godt å vite:)

Det ble også spurt hvor man skal melde feil/uriktigheter i saksfremstilling/prosjektbeskrivelse fra utbygger, svaret er at feil skal meldes når man skal komme med innsigelser senere i prosessen.

Ønsker alle en god sommer og så blir det en spennende høst!

vennlig hilsen Kari Kalland


Pek på bilde og bla for flerebilder med piltaster

Back to content | Back to main menu